De garantie bepalingen van Schick Technologies Inc. zijn heel eenvoudig en dus duidelijk.
Er is sprake van binnen- of buiten garantie in de ruimste zins des woords.
Er geldt een fabrieksgarantie periode van 1 jaar na aanschaf.
Alle reparaties en vervangingen welke nodig zouden mogen zijn komt voor rekening van Schick Technologies Inc., met uitzondering van het transport van en naar uw praktijk.
Hierin worden géén voorwaarden genoemd, dus met andere woorden daar waar onze collega aanbieders spreken over "onoordeelkundig" gebruik doet Schick Technologies Inc. daar niet moeilijk over.

Buiten de garantie periode geldt de volgende regel, U heeft altijd recht op een omruil apparaat tegen een (zeer) gereduceert tarief.
U betaald bv. voor een omruil sensor Size 2 "slechts" 45 % van de nieuw waarde.
Deze omruil apparaten hebben echter wel een verkorte fabrieks garantie.

U zult zich afvragen waarom Schick Technologies Inc. niet net zoals sommige andere aanbieders een "aanvullende zekerheids garantie" heeft?
Dit is omdat wij u niet laten betalen voor een aanvullende garantie waarmee u "kosten zou voorkomen bij uitval van uw dure sensoren".
De praktijk wijst namelijk uit, dat dé reden van uitval van sensoren het feit is dat een patiënt op de bekabeling heeft gebeten of zelfs in de sensor.
En deze beide redenen welke zo'n 98% van alle uitval, ongeacht het merk, tot gevolg heeft valt dus onder "onoordeelkundig gebruik".
Met andere woorden zal het voordeel dus niet ten gunste van uzelf komen maar van de leverancier.
Naast het feit dat u dus een dure "verzekering" heeft aangeschaft, welke deze zaken niet dekt, dient u ook nog eens een volledig nieuwe sensor aan te schaffen, tegen het volledige tarief.
En onze cijfers wijzen uit, dat onze sensoren, welke met beleid gebruikt worden een gemmidelde leeftijd behalen van ruim 5 jaar.
Er worden zelfs werkende systemen omgeruild met een leeftijd van 9 á 10 jaar, omdat deze systemen niet meer kunnen worden aangesloten op de huidige computers.
Ook voor deze systemen mogen onze gebruikers de omruilprocedure gebruiken, om zo na al die tijd tegen geringe kosten een up-to-date systeem te verkrijgen.

Daar naast probeert cDGo IT Consultancy door middel van een koerier binnen 2 á 3 uur* uw defecte apparatuur om te ruilen als deze dan toch defect zouden raken.
Deze optie biedt u een mogenlijkheid om een zo kort mogelijke "down" tijd te hebben voor uw röntgen opnames.

Voorwaarden hiervoor zijn :

  • Het op voorraad zijn van het vervang product
  • De beschikbaarheid van onze koerier.

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van een koerier en de afstand tot uw praktijk.

Weiter